Heilige Bruid

Het herstel van alle dingen. Dat klinkt niet slecht toch? Het herstel waarin wij de kinderen hersteld zullen worden in het geloof van onze vaderen en de apostolische waarheden weer in hun juiste orde geplaatst worden De apostel Johannes schreef in zijn eerste brief aan ons dat we elkaar lief moeten hebben zodat Zijn liefde in ons volmaakt zal worden. De wet en de profeten vallen samen in liefde tot God en tot elkaar. Hieraan zal men zien dat jullie mijn discipelen zijn, als je liefde onder elkander hebt.

Willen we volmaakt zijn? We zullen de Heilige Bruid moeten zijn klaar om de Bruidegom te ontmoeten.. Zijn wij er klaar voor om te zeggen kom? Als God liefde is en wij geroepen zijn om volmaakt en heilig te zijn als onze Vader in de hemel dan is het enkel logisch dat heiligheid en liefde in een gestrengeld zijn. Het herstel is hier. Natuurlijk geloof en gehoorzaamheid, genade en het wandelen in de Geest spelen hun rol, maar zonder liefde, zijn ze misplaats en zonder de juiste richting. Denk er eens over. Elkaar lief hebben was geen verzoek van Jezus - we zijn bevolen lief te hebben. Met alle scherpe profetische openbaring die we van God ontvangen in deze laatste dagen, komt het toch neer op het grootse gebod; dat we elkaar lief moeten hebben en dat betekent sterven aan je eigen vlees en leven voor anderen. Maak je gereed voor de komst van de Heer!

Als we werkelijk opwekking willen, moet en we beginnen met naar onszelf te kijken. Hoevele van ons houden echt genoeg van onze broeders en zusters in Christus om deel uit te maken van de Heilige Bruid? Hoevele van ons verwachten het slechtste van anderen? Wil je Jezus zien? Zie Hem onder ons als we lief hebben. Jezus stierf voor ons allemaal en zo zouden wij moeten doen. De Geest is uitgestort op alle vlees. Zijn we al gereed? Kunnen we die overwinnaars zijn die de aarde zullen berven en ons voegen bij de hemelse schare? We zijn de lichten die schijnen in de duisternis, ben je klaar om te schijnen? Zijn we al de Heilige Bruid?

Liefde zegt niet er is geen vuur, liefde waarschuwt voor het vuur. Verneder jezelf en bekeer je om de doop in de Heilige Geest te ontvangen. Gods onderwijs is duidelijk en niet van een mens, we moeten gedoopt worden met water en Geest.

Om het nieuwe Jeruzalem binnen te gaan moet je er del van zijn. We hebben deel aan drie feesten in de Christelijke beleving, de Pascha, wat werd vervuld aan het kruis; Pinksteren, wat is vervuld in de doop met de Heilige Geest en het Loofhutten feest. Het Loofhutten feest begint met het blazen van de trompetten. De trompetten blazen en alarmkreet vandaag; vele worden tot actie geroepen om de vreze des Here aan anderen te verkondigen. Dat is waar we nu zijn, de geplante velden gereed makend voor de oogst. Spoedig kerk, spoedig. De oogst is rijp, Jezus komt spoedig. J moet je lampen vullen met de olie van de Heilige Geest en je schouder aan schouder aansluiten bij hen die genoemd worden de Heilige Bruid van Christus

Jay AtkinsonDe Heer heeft ons genade gegeven om de factoren te begrijpen die de kerk verdeeld hebben
We zijn er om elkaar te leren hoe te spreken als zijnde En, bereid je voor, voor het bruiloftsmaal van het Lam,
en volg Hem als het leger van de Heer dat het Koninkrijk binnengaat.

Surf op de Golven van de Late Regen

Jezus roept zijn Bruid!

Issue Oriented Discussion Newsletter

 

Index | Search This Site | Aristide.Org | The Latter Rain | Babylon the Great | The Kingdom | The Nicolaitans | Jezebel
The Baptism With the Holy Ghost | The Grand Delusion | World Trade Org | Liberation Theology | Jay Atkinson | Alphabetical Indexjay@latter-rain.com